Służba vs. Praca

Służba

Ustawą z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Twój stosunek służbowy powstanie w drodze mianowania na mocy rozkazu personalnego.

Twoje prawa i obowiązki zostały zawarte w ustawie o ABW oraz AW. W sprawach nieuregulowanych w ww. dokumencie będzie obowiązywał Kodeks pracy.

Będziesz zobowiązany do poddania się postępowaniu sprawdzającemu w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa.

Będziesz także zobowiązany do składania oświadczeń o stanie majątkowym na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Będziesz mógł wykonywać dodatkowe zajęcia zarobkowe po uzyskaniu zgody Szefa AW.

Nie będziesz mógł prowadzić działalności gospodarczej, być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek prawa handlowego ani zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą.

Praca

Umowę o pracę podpiszemy z Tobą na podstawie Kodeksu pracy.

Obowiązywać Cię będą wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Kodeksu pracy.

Będziesz zobowiązany do poddania się postępowaniu sprawdzającemu w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa.

Będziesz zobowiązany do składania oświadczeń o stanie majątkowym na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Twoja emerytura będzie wypłacana przez ZUS na podstawie opłacanych składek.

Opcje strony

do góry