Aktywność społeczna

Służba w cieniu dla Polski

Poza realizacją zadań ustawowych Agencja Wywiadu angażuje się w następujące obszary działalności społecznej:

Działalność edukacyjno-historyczna

Kontakty z uczelniami - prelekcje, wykłady, wykłady online, webinaria

Agencja Wywiadu, rozszerzając swoją działalność, rozwija również komponent edukacyjny poprzez utrzymywanie dobrych relacji z polskimi uczelniami wyższymi, udział w wykładach, prelekcjach oraz spotkaniach ze studentami i przybliżanie zasad funkcjonowania Wywiadu cywilnego, jego miejsca w strukturach administracji państwowej, a także poruszanie bieżących tematów dotyczących sytuacji międzynarodowej. Ponadto w mediach społecznościowych AW publikuje materiały edukacyjne.

Konkursy

Chcąc zaktywizować różne środowiska, Agencja Wywiadu organizuje konkursy – np. Capture the Flag (CTF) – które pozwalają ich uczestnikom sprawdzić swoje umiejętności w różnych dziedzinach. Bierze także czynny udział w propagowaniu wiedzy nt. bezpieczeństwa państwa poprzez zaangażowanie jako ekspert w Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Bieg Tropem Wilczym

Agencja Wywiadu organizuje raz w roku bieg pn. „Tropem Wilczym” poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych. O puchar Szefa AW walczą w nim również funkcjonariusze innych polskich służb.

Publikacje

Agencja Wywiadu ma także swój udział w promowaniu polskiej kultury – propaguje historię polskiego Wywiadu.

Współpraca z Biurem Programu "Niepodległa"

Szef Agencji Wywiadu i dyrektor Biura Programu „Niepodległa” podpisali list intencyjny o współdziałaniu obu instytucji, czego efektem była m.in. współpraca w 2020 r. w zakresie upamiętnienia polskiego kryptologa ppłk. Jana Kowalewskiego.

Działalność charytatywna

Agencja Wywiadu oficjalnym partnerem Fundacji Dorastaj z Nami

Agencja Wywiadu wspiera podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami otaczającej opieką psychologiczną dzieci funkcjonariuszy publicznych, którzy stracili życie, pełniąc służbę dla Rzeczypospolitej Polskiej. Udziela im również wsparcia materialnego. Ponadto kadra pracownicza AW bierze udział w akcjach charytatywnych na rzecz Fundacji, angażując się finansowo i wykorzystując swoje umiejętności oraz doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie pełnienia służby.

Opcje strony

do góry