Szanowni Państwo,

od 2018 roku świętujemy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Patriotyzm to pamięć o przeszłości, krzewienie polskich tradycji oraz podejmowanie codziennego wysiłku na rzecz przyszłości naszego kraju. Inicjatywy Biura Programu „Niepodległa” związane z obchodami jubileuszu są hołdem dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego, że żyjemy w niepodległej Polsce. Agencja Wywiadu dołącza do Programu „Niepodległa”!

Każdy Polak powinien mieć w swojej pamięci słowa Ignacego Krasickiego

„Święta miłości kochanej ojczyzny (…)
byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać”.

Niech żyje niepodległa Rzeczpospolita Polska!

Piotr Krawczyk
Szef Agencji Wywiadu

O Agencji

Agencja Wywiadu, podobnie jak inne nowoczesne służby wywiadowcze, stara się w sposób efektywny wkomponować w demokratyczne struktury nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Służy temu, większa niż niegdyś, przejrzystość funkcjonowania w zakresie, w którym nie narusza ona bezpieczeństwa państwa lub fundamentalnych reguł działania służby wywiadowczej. Tymi fundamentami są zawsze: służba państwu i narodowi, podporządkowanie ustawowej kontroli, a w ramach profesjonalnego działania jest to bezwzględna ochrona źródeł, personelu i aktywów, a także środków i operacji wywiadu.

Naszą misją jest dostarczanie wywiadowczej, wyprzedzającej i ekskluzywnej informacji najważniejszym organom władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, które podejmują optymalne decyzje dla interesów państwa i jego obywateli w ciągle zmieniających się uwarunkowaniach międzynarodowych.

Nasza służba

Wierzymy, że ułatwienie dostępu do informacji nt. Agencji Wywiadu – m.in. poprzez niniejszą stronę internetową – pozwoli naszej służbie na uzyskiwanie od krajowych osób fizycznych i prawnych pomocy w realizacji naszych zadań, podejmowanych dla ochrony zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.

Rekrutacja

Przykładamy dużą wagę do prowadzonych przez nas procesów rekrutacji. Dbamy o jednolite standardy rekrutacyjne określające etapy, metody i dobór dedykowanych narzędzi.

Rekrutacja na stanowiska cywilne

Zapraszamy również do zapoznania się z ogłoszeniami na stanowiska cywilne w Agencji Wywiadu

Agencja Wywiadu jest urzędem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i obsługującym Szefa Agencji Wywiadu.

Nadzór

Działalność wykonywana przez Agencję Wywiadu nie jest objęta zakresem działów administracji rządowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, toteż bezpośredni nadzór nad nią – bez uszczerbku dla ustawowych uprawnień Szefa Agencji Wywiadu w stosunku do kierowanej przez niego Agencji – sprawuje Prezes Rady Ministrów.