O Agencji

Agencja Wywiadu, podobnie jak inne nowoczesne służby wywiadowcze, stara się w sposób efektywny wkomponować w demokratyczne struktury nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Służy temu, większa niż niegdyś, przejrzystość funkcjonowania w zakresie, w którym nie narusza ona bezpieczeństwa państwa lub fundamentalnych reguł działania służby wywiadowczej. Tymi fundamentami są zawsze: służba państwu i narodowi, podporządkowanie ustawowej kontroli, a w ramach profesjonalnego działania jest to bezwzględna ochrona źródeł, personelu i aktywów, a także środków i operacji wywiadu.

Naszą misją jest dostarczanie wywiadowczej, wyprzedzającej i ekskluzywnej informacji najważniejszym organom władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, które podejmują optymalne decyzje dla interesów państwa i jego obywateli w ciągle zmieniających się uwarunkowaniach międzynarodowych.

TIME TO HACK

Pierwszy konkurs CTF organizowany przez Agencję Wywiadu.

Formularz zgłoszeniowy był aktywny w dniach 12-23 marca br.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją  regulaminu konkursu

Muzyka: Dirty Palm – To The Back (feat. Purple Velvet Curtains)

Nasza służba

Wierzymy, że ułatwienie dostępu do informacji nt. Agencji Wywiadu – m.in. poprzez niniejszą stronę internetową – pozwoli naszej służbie na uzyskiwanie od krajowych osób fizycznych i prawnych pomocy w realizacji naszych zadań, podejmowanych dla ochrony zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.

Rekrutacja

Przykładamy dużą wagę do prowadzonych przez nas procesów rekrutacji. Dbamy o jednolite standardy rekrutacyjne określające etapy, metody i dobór dedykowanych narzędzi.

Rekrutacja na stanowiska cywilne

Zapraszamy również do zapoznania się z ogłoszeniami na stanowiska cywilne w Agencji Wywiadu

Agencja Wywiadu jest urzędem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i obsługującym Szefa Agencji Wywiadu.

Nadzór

Działalność wykonywana przez Agencję Wywiadu nie jest objęta zakresem działów administracji rządowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, toteż bezpośredni nadzór nad nią – bez uszczerbku dla ustawowych uprawnień Szefa Agencji Wywiadu w stosunku do kierowanej przez niego Agencji – sprawuje Prezes Rady Ministrów.