Rekrutacja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby aplikować do AW powinnaś/powinienieś:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • wykazywać się nieskazitelną postawą moralną, obywatelską i patriotyczną,
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Pamiętaj! Aplikuj przebywając wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W zależności od Twojego zaangażowania proces rekrutacji potrwa ok 5-6 miesięcy.

Po otrzymaniu Twojej aplikacji sprawdzimy czy spełniasz wymagania formalne.

Jeśli tak, zaprosimy Cię na testy psychologiczne oraz badanie poligraficzne, które określą Twoje predyspozycje do Służby lub Pracy na danym stanowisku.

Następnie właściwa komisja lekarska oceni Twój stan zdrowia.

Przeprowadzimy także postępowanie sprawdzające, którego celem będzie wydanie Ci stosownego poświadczenia bezpieczeństwa.


Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Dane uzyskane w procesie rekrutacji nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim.

 

Poniższe dokumenty będą wymagane podczas wyżej wymienionych etapów rekrutacji. O terminie ich dostarczenia zostaniesz powiadomiony przez rekrutera.

  • dokument potwierdzający tożsamość,
  • CV w formacie PDF, które dołączysz do zgłoszenia,
  • kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Agencji Wywiadu
  • 2 aktualne zdjęcia paszportowe,
  • ankieta bezpieczeństwa osobowego,
  • dokumenty potwierdzające Twoje wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

Opcje strony

do góry