Agencja Wywiadu

https://aw.gov.pl/pl/o-nas/nasza-misja/100,Nasza-misja.html
2022-07-07, 16:38

Nasza misja

Służba w cieniu dla Polski

Pozyskujemy ekskluzywne informacje istotne dla bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej

Identyfikujemy zagrożenia, monitorujemy środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego i budujemy strategię bezpieczeństwa międzynarodowego RP

Rozpoznajemy nowe zagrożenia i wyzwania o charakterze globalnym. Wyławiamy z ogromu danych informacje wiarygodne, istotne i przydatne

Informacje przekazujemy bezpośrednio najważniejszym organom państwowym w Polsce. Utrzymujemy bezpieczeństwo RP i wzmacniamy pozycję kraju na arenie międzynarodowej

Opcje strony