Korzystanie z informacji zawartych w serwisie

  • Nazwa „AGENCJA WYWIADU” oraz skrót „AW” przysługują wyłącznie Agencji utworzonej na postawie art. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z późniejszymi zmianami).
  • Korzystanie z internetowego serwisu Agencji Wywiadu możliwe jest w granicach dopuszczonych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).
  • Internetowy serwis Agencji Wywiadu jest wyodrębniony i w zupełności oddzielony od innych zasobów informatycznych tego urzędu, niemniej jakiekolwiek naruszenie jego integralności lub zawartości przez osobę nieupoważnioną stanowić będzie przestępstwo w rozumieniu przepisów prawa. W każdym takim przypadku Agencja Wywiadu wnioskować będzie o ściganie sprawcy, rezerwuje sobie także możliwość użycia wszystkich legalnych i dostępnych jej środków: prawnych, organizacyjnych i technicznych dla wykrycia go i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.