Agencja Wywiadu – więcej niż służba

Witamy na stronie rekrutacyjnej Agencji Wywiadu.

Jeśli szukasz pracy innej niż wszystkie, chcesz zaangażować się w działania na rzecz bezpieczeństwa Polski i Polaków oraz międzynarodowej pozycji naszego Kraju, wyślij formularz zgłoszeniowy.

WAŻNE!

 • Aplikuj, będąc na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli aktualnie przebywasz poza granicami, zgłoś się po powrocie do Polski.
 • W procesie rekrutacji będziesz brać udział samodzielnie. Nie dziel się tą informacją z innymi. Dyskrecja i poufność to podstawy funkcjonowania naszej Służby.
 • Przekazane informacje przeznaczone są tylko i wyłącznie na potrzeby Agencji Wywiadu i nie są przekazywane podmiotom trzecim.
 • Wypełnij wszystkie pola zgodnie ze stanem faktycznym.
 • Zanim rozpoczniesz przygotuj dane z dowodu osobistego oraz CV w formacie PDF, które załączysz do zgłoszenia.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

W sprawach dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 22 640 53 78 lub email: kadry@aw.gov.pl

WYMOGI

Wymagania formalne (ustawowe):

 • obywatelstwo polskie,
 • pełnia praw publicznych,
 • nieskazitelna postawa moralna, obywatelska i patriotyczna,
 • rękojmia zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych (Ustawa o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 r.),
 • co najmniej średnie wykształcenie i określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczna (komisja lekarska) i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych, wymagających szczególnej dyscypliny służbowej.

Kryteria na stanowiska oficerskie:

 • spełnienie wymogów formalnych (ustawowych),
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języków obcych,
 • gotowość do wyjazdów,
 • ukończone specjalistyczne kursy oraz szkolenia,
 • unikalne umiejętności i predyspozycje,
 • umiejętność adaptacji do szybko zachodzących zmian.