Agencja Wywiadu

https://aw.gov.pl/pl/kontakt/173,Kontakt.html
2022-07-07, 15:17

Kontakt

Służba w cieniu dla Polski

Telefon:

(22) 640 50 19

E-mail:

poczta@aw.gov.pl

Social media:

FacebookFacebook

Adres siedziby:

ul. Miłobędzka 55

02-634 Warszawa

Fax. (22) 640 50 70, (22) 640 50 33

AW zapewnia sobie prawo do nieodpowiadania na wszystkie listy.

Rekrutacja:

e-mail: rekrutacja@aw.gov.pl

tel. (22) 640 53 45

Skargi i wnioski można składać:

  • listownie na adres: Agencja Wywiadu, ul. Miłobędzka 55, 02-634 Warszawa

  • osobiście na Biurze przepustek (ul. Miłobędzka 55)

Fundusz Socjalny Emerytów i Rencistów Agencji Wywiadu oraz ich rodzin:

e-mail: emeryci@aw.gov.pl

Opcje strony