Służba w cieniu – dla Polski

Agencja Wywiadu, podobnie jak inne nowoczesne służby wywiadowcze, stara się w sposób efektywny wkomponować w demokratyczne struktury nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Służy temu, większa niż niegdyś, przejrzystość funkcjonowania w zakresie, w którym nie narusza ona bezpieczeństwa państwa lub fundamentalnych reguł działania służby wywiadowczej. Tymi fundamentami są zawsze: służba państwu i narodowi, podporządkowanie ustawowej kontroli, a w ramach profesjonalnego działania jest to bezwzględna ochrona źródeł, personelu i aktywów, a także środków i operacji wywiadu.

Naszą misją jest dostarczanie wywiadowczej, wyprzedzającej i ekskluzywnej informacji najważniejszym organom władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, które podejmują optymalne decyzje dla interesów państwa i jego obywateli w ciągle zmieniających się uwarunkowaniach międzynarodowych.

Wierzymy, że ułatwienie dostępu do informacji nt. Agencji Wywiadu – m.in. poprzez niniejszą stronę internetową – pozwoli naszej służbie na uzyskiwanie od krajowych osób fizycznych i prawnych pomocy w realizacji naszych zadań, podejmowanych dla ochrony zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.