Czasowe powierzenie pełnienia obowiązków Szefa Agencji Wywiadu

W przypadku zwolnienia stanowiska Szefa Agencji Wywiadu lub czasowej niemożności sprawowania przez niego funkcji, Prezes Rady Ministrów może powierzyć pełnienie obowiązków Szefa Agencji Wywiadu – na czas nie dłuższy niż 3 miesiące – jego zastępcy lub innej osobie.