Byli szefowie


28.06.2002 – 11.05.2004 Zbigniew Siemiątkowski
11.05.2004 – 11.08.2004 pełniący obowiązki Szefa AW płk Andrzej Derlatka
11.08.2004 – 24.11.2005 Andrzej Ananicz
24.11.2005 – 5.03.2008 gen. bryg. Zbigniew Nowek
5.03.2008 – 7.06.2008 pełniący obowiązki Szefa AW Andrzej Ananicz
7.06.2008 – 11.08.2008 pełniący obowiązki Szefa AW gen. bryg. Maciej Hunia
11.08.2008 – 19.11.2015 gen. bryg. Maciej Hunia
19.11.2015 – 19.02.2016 pełniący obowiązki Szefa AW płk Grzegorz Małecki
19.02.2016 – 27.09.2016 płk Grzegorz Małecki
27.09.2016 – 28.12.2016 pełniący obowiązki Szefa AW Piotr Krawczyk
28.12.2016 – obecnie Piotr Krawczyk