Kierownictwo

Piotr Krawczyk – Szef Agencji Wywiadu


Doświadczenie zawodowe

12/2016 – obecnie Szef Agencji Wywiadu
09/2016 – 12/2016 p.o. Szef Agencji Wywiadu
12/2015 – 09/2016 Zastępca Szefa Agencji Wywiadu
2012 – 2015 Ambasada RP w Turcji
zastępca Ambasadora RP, kierownik Wydziału PolitycznoEkonomicznego, I radca (w okresie 10/2012 – 11/2013 charge d’affaires a.i.)
2011 – 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych
sekretarz Międzyresortowego Zespołu ds. Afganistanu w Departamencie Azji i Pacyfiku
2010 – 2011 Kontyngent Polskich Sił Zbrojnych w Afganistanie
doradca polityczny dowódcy Kontyngentu – Siły Zadaniowe Biały Orzeł w Ghazni
2008 – 2010 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
samodzielny pracownik naukowy, kierownik projektu badawczego (Iran, Afganistan, Pakistan), członek sieci międzynarodowych ekspertów ds. Afganistanu w IISS w Londynie
2007 – 2008 Ambasada RP w Afganistanie, konsul, I sekretarz
2005 – 2007 Ośrodek Studiów Wschodnich, ekspert w Departamencie Kaukazu i Azji Centralnej
2004 – 2005 Sztab Międzynarodowej Dywizji Centrum Południe w Iraku, tłumacz, doradca
2002 – 2004 Uniwersytet Warszawski, pełnomocnik rektora do spraw studentów międzynarodowych

Wykształcenie

1999 – 2004 Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, magister
2000 – 2004 Uniwersytet Warszawski
Instytut Orientalistyczny, Zakład Iranistyki
2001 Uniwersytet Tarbiyat-e Modarres w Teheranie
stypendium rządowe władz irańskich

Odznaczenia

Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, NATO Non-Article 5 ISAF Medal, Afghanistan Campaign Medal, Gwiazda Afganistanu, Gwiazda Iraku

Znajomość języków obcych

angielski, perski, rosyjski

Zainteresowania

biegi długodystansowe, książki

płk Dominik Duda – Zastępca Szefa Agencji Wywiadu


Doświadczenie zawodowe

2016 – obecnie Zastępca Szef Agencji Wywiadu
2010 – 2016 zastępca dyrektora, departament informacyjny
2008 – 2009 zastępca dyrektora, departament operacyjny
2007 – 2008 naczelnik wydziału, departament operacyjny
2005 – 2006 kierownik sekcji, departament informacyjny
2003 – 2004 analityk, departament informacyjny
2002 – 2003 kadet, Ośrodek Szkolenia Agencji Wywiadu
1998 – 2002 pracownik firm sektora prywatnego

Wykształcenie

1996 – 2001 Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet
Warszawski
2002 – 2004 Bezpieczeństwo Międzynarodowe, WAT
2006 – 2007 Terrorism Studies, University of St. Andrews, Edynburg

Odznaczenia

Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

Znajomość języków obcych

angielski

Publikacje

  • Terroryzm Islamski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002
  • Nowa wojna z terroryzmem (w:) A. Parzymies, Terroryzm a Islam, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003