Kierownictwo

Piotr Krawczyk – Szef Agencji Wywiadu


Doświadczenie zawodowe

12/2016 – obecnie Szef Agencji Wywiadu
09/2016 – 12/2016 p.o. Szef Agencji Wywiadu
12/2015 – 09/2016 Zastępca Szefa Agencji Wywiadu
2012 – 2015 Ambasada RP w Turcji
zastępca Ambasadora RP, kierownik Wydziału PolitycznoEkonomicznego, I radca (w okresie 10/2012 – 11/2013 charge d’affaires a.i.)
2011 – 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych
sekretarz Międzyresortowego Zespołu ds. Afganistanu w Departamencie Azji i Pacyfiku
2010 – 2011 Kontyngent Polskich Sił Zbrojnych w Afganistanie
doradca polityczny dowódcy Kontyngentu – Siły Zadaniowe Biały Orzeł w Ghazni
2008 – 2010 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
samodzielny pracownik naukowy, kierownik projektu badawczego (Iran, Afganistan, Pakistan), członek sieci międzynarodowych ekspertów ds. Afganistanu w IISS w Londynie
2007 – 2008 Ambasada RP w Afganistanie, konsul, I sekretarz
2005 – 2007 Ośrodek Studiów Wschodnich, ekspert w Departamencie Kaukazu i Azji Centralnej
2004 – 2005 Sztab Międzynarodowej Dywizji Centrum Południe w Iraku, tłumacz, doradca
2002 – 2004 Uniwersytet Warszawski, pełnomocnik rektora do spraw studentów międzynarodowych

Wykształcenie

1999 – 2004 Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, magister
2000 – 2004 Uniwersytet Warszawski
Instytut Orientalistyczny, Zakład Iranistyki
2001 Uniwersytet Tarbiyat-e Modarres w Teheranie
stypendium rządowe władz irańskich

Odznaczenia

Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, NATO Non-Article 5 ISAF Medal, Afghanistan Campaign Medal, Gwiazda Afganistanu, Gwiazda Iraku

Znajomość języków obcych

angielski, perski, rosyjski

Zainteresowania

biegi długodystansowe, książki

płk Dominik Duda – Zastępca Szefa Agencji Wywiadu


Doświadczenie zawodowe

2016 – obecnie Zastępca Szefa Agencji Wywiadu
2010 – 2016 Zastępca Dyrektora Biura Informacyjnego AW
2008 – 2009 Zastępca Dyrektora Biura Operacyjnego AW
2007 – 2008 Naczelnik Wydziału Biura Operacyjnego AW
2005 – 2006 Kierownik Sekcji Biura Informacyjnego AW
2003 – 2004 Analityk Biura Informacyjnego AW
2002 – 2003 Podchorąży Ośrodka Szkolenia Agencji Wywiadu
1998 – 2002 Pracownik firm sektora prywatnego

Wykształcenie

1996 – 2001 Uniwersytet Warszawski
Instytut Stosunków Międzynarodowych
2002 – 2004 Wojskowa Akademia Techniczna
Bezpieczeństwo Międzynarodowe
2006 – 2007 University of St. Andrews, Edynburg
Terrorism Studies

Odznaczenia

Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

Znajomość języków obcych

angielski

Publikacje

  • Terroryzm Islamski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002
  • Nowa wojna z terroryzmem (w:) A. Parzymies, Terroryzm a Islam, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003

płk Anetta Maciejewska – Zastępca Szefa Agencji Wywiadu


Doświadczenie zawodowe

2018 – obecnie Zastępca Szefa Agencji Wywiadu
2018 Dyrektor Departamentu Operacyjnego AW
2010 – 2018 Dyrektor Biura Operacyjnego AW
2009 p.o. Dyrektor Biura Operacyjnego AW
2008 – 2009 Zastępca Dyrektora Biura Operacyjnego AW
2007 – 2008 Naczelnik Wydziału Biura Operacyjnego AW
2007 p.o. Naczelnik Wydziału Biura Operacyjnego AW
2004 – 2007 Zastępca Naczelnika Wydziału Biura Operacyjnego AW
2004 p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Biura Operacyjnego AW
2002 – 2004 Oficer Wydziału Biura Operacyjnego AW
1995 – 2002 Oficer Wydziału Operacyjnego Zarządu Wywiadu UOP
1994 – 1995 Podchorąży Ośrodka Kształcenia Kadr Wywiadu UOP
1990 – 1994 Pracownik firm sektora prywatnego

Wykształcenie

1985 –1990 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Wychowanie fizyczne, specjalizacja nauczycielska
2006 –2007 Szkoła Główna Handlowa
Kolegium Gospodarki Światowej – Podyplomowe Studium Służby Zagranicznej

Odznaczenia

Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Joint Service Commendation Medal – przyznany przez Sekretarza Obrony USA, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Znajomość języków obcych

angielski