Tadeusz Pełczyński

Patronem ośrodka szkoleniowego Agencji Wywiadu jest gen. bryg. Tadeusz Pełczyński, który w okresie międzywojennym najdłużej sprawował funkcję Szefa polskiego wywiadu i kontrwywiadu. Zapisany na kartach historii za działalność niepodległościową, oddaną służbę w Wojsku Polskim (do 1939 roku), niezłomną pracę w konspiracyjnych strukturach AK oraz propolską aktywność na emigracji w Londynie – stanowi wzór do naśladowania dla wszystkich adeptów sztuki wywiadowczej. Bogata i inspirująca biografia generała Pełczyńskiego jest symbolem bohaterstwa i poświęcenia oraz przykładem niezwykłego patriotyzmu i heroizmu w służbie Ojczyźnie.