Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Witamy w internetowym serwisie informacyjnym
Agencji Wywiadu

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu


Strona główna

Mapa serwisu

KontaktSzef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Witamy w internetowym serwisie Agencji Wywiadu. Na jego stronach dostępne są między innymi informacje na temat  Agencji, jej zadań i kompetencji, organizacji, a także warunków służby i zasad naboru do niej oraz przepisów regulujących funkcjonowanie Agencji Wywiadu. Oczywiście udostępniane informacje mają wyłącznie charakter wiadomości jawnych.

Służba nasza stara się - podobnie jak wiele współczesnych wywiadów, także zagranicznych - w sposób naturalny i efektywny wkomponować się w demokratyczne struktury nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Służą temu - większa niż niegdyś przejrzystość - w zakresie, w którym nie narusza ona interesów bezpieczeństwa państwa lub fundamentalnych reguł działania służby wywiadowczej. Są nimi zawsze: bezwzględna ochrona źródeł, personelu, a także aktywów, środków i operacji wywiadu.

Rozumiemy, jak ważne dla podjęcia optymalnej decyzji jest zapewnienie dostępu do informacji, temu przecież - w odniesieniu do najwyższych organów władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej - służy nasza misja. Dlatego wierzymy, że ułatwienie dostępu do naszej Agencji w praktyce pomoże, także nam między innymi w uzyskiwaniu od krajowych osób fizycznych i prawnych pomocy w realizacji naszych zadań, podejmowanych dla ochrony zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, co reguluje ustawa.

Niewątpliwie publikowane tu informacje - w znacznej mierze relacjonujące obowiązujący stan prawny - zainteresowany i dociekliwy Odbiorca znalazłby także w innych miejscach sieci lub w tradycyjnych publikatorach. Naszym celem było ich skoncentrowanie i pewne usystematyzowanie - dla Jego wygody i z uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej. Uruchomiony w tym kształcie serwis może być w przyszłości rozbudowany - stosownie do możliwości i aktualnych doświadczeń Agencji Wywiadu, ale także w zależności od Państwa zainteresowania i sygnalizowanych nam potrzeb.Informujemy, iż na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Prezes Rady Ministrów z dniem 19 lutego 2016 r. powołała płk. Grzegorza Małeckiego na stanowisko Szefa Agencji Wywiadu.

Informujemy, iż w dniu 27 listopada 2015 r. Prezes Rady Ministrów, na wniosek p.o. Szefa Agencji Wywiadu, odwołała ze stanowisk Zastępców Szefa Agencji Wywiadu płk. Marka Stępnia i płk. Pawła Woźniaka.

Informujemy, iż w dniu 8 grudnia 2015 r. Prezes Rady Ministrów powołała Piotra Krawczyka na stanowisko Zastępcy Szefa Agencji Wywiadu.

Agencja Wywiadu zawiadamia, że z dniem 27 wrześœnia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło podpisała wniosek Pana Pułkownika Grzegorza Małeckiego o dymisję z funkcji Szefa Agencji Wywiadu i jednoczeœnie powierzyła Zastępcy Szefa AW Panu Piotrowi Krawczykowi pełnienie obowiązków Szefa Agencji Wywiadu.

Agencja Wywiadu zawiadamia, że z dniem 7 października 2016 r. Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło podpisała akt mianowania Pana Pułkownika Dominika Dudy na stanowisko Zastępcy Szefa Agencji Wywiadu.

Agencja Wywiadu zawiadamia, że z dniem 28 grudnia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło powołała Pana Piotra Krawczyka na stanowisko Szefa Agencji Wywiadu.


Szef Agencji Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu

Agencja Wywiadu
Agencja Wywiadu

Kontrola - nadzór - koordynacja
Kontrola - nadzór - koordynacja

Personalia
Personalia

Z historii instytucji...
Z historii instytucji...

Kontakt z Agencją Wywiadu
Kontakt z Agencją Wywiadu

Wyszukiwanie w serwisie
Wyszukiwanie

 

 
Biuletyn Informacji Publicznej: strona Agencji Wywiadu
Biuletyn Informacji Publicznej:
strona Agencji Wywiadu

 Webmaster: serwis@aw.gov.pl