Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Uwaga

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu


Strona główna

Mapa serwisu

KontaktSzef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu  • Nazwa "AGENCJA WYWIADU" oraz skrót "AW" przysługują wyłącznie Agencji utworzonej na postawie art. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z późniejszymi zmianami).
     
  • Korzystanie z internetowego serwisu Agencji Wywiadu możliwe jest w granicach dopuszczonych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).
     
  • Udostępniane w niniejszym serwisie elektroniczne zapisy treści aktów prawnych, w tym ich tekstów jednolitych, pochodzą z bazy internetowy system informacji prawnej w Serwisie Internetowym Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Agencja Wywiadu dziękuje Kancelarii Sejmu za zgodę na ich wykorzystywanie.
     
  • Internetowy serwis Agencji Wywiadu jest wyodrębniony i w zupełności oddzielony od innych zasobów informatycznych tego urzędu, niemniej jakiekolwiek naruszenie jego integralności lub zawartości przez osobę nieupoważnioną stanowić będzie przestępstwo w rozumieniu przepisów prawa. W każdym takim przypadku Agencja Wywiadu wnioskować będzie o ściganie sprawcy, rezerwuje sobie także możliwość użycia wszystkich legalnych i dostępnych jej środków: prawnych, organizacyjnych i technicznych dla wykrycia go i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.

 


Webmaster: serwis@aw.gov.pl