Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Kto może zostać Szefem Agencji Wywiadu?

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu


Strona główna

Mapa serwisu

KontaktSzef Agencji Wywiadu - Agencja WywiaduSzefem Agencji Wywiadu może zostać osoba, która:
 • posiada wyłącznie obywatelstwo polskie;
   
 • korzysta z pełni praw publicznych;
   
 • wykazuje nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;
   
 • daje rękojmię należytego wykonywania zadań;
   
 • spełnia wymagania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą "ściśle tajne";
   
 • nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa - w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 z późniejszymi zmianami);
   
 • nie była sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu, sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej.

Witamy w internetowym serwisie informacyjnym Agencji Wywiadu
Witamy w internetowym serwisie informacyjnym Agencji Wywiadu


Szef Agencji Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu


Status Szefa Agencji Wywiadu
Status Szefa Agencji Wywiadu


Kto może zostać Szefem Agencji Wywiadu?
Kto może zostać Szefem Agencji Wywiadu?
 


Webmaster: serwis@aw.gov.pl