Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Status Szefa Agencji Wywiadu

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu


Strona główna

Mapa serwisu

KontaktSzef Agencji Wywiadu - Agencja WywiaduSzef Agencji Wywiadu jest centralnym organem administracji rządowej; podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów; działa przy pomocy Agencji Wywiadu na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Działalność Szefa Agencji Wywiadu podlega kontroli Sejmu.

Szefa Agencji Wywiadu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Kandydat na Szefa Agencji Wywiadu musi spełniać określone ustawą wymagania.

Zastępców Szefa Agencji Wywiadu powołuje i odwołuje na wniosek Szefa Agencji Wywiadu Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Odwołanie Szefa Agencji Wywiadu z zajmowanego stanowiska możliwe jest w przypadkach określonych w ustawie.

Szefa Agencji Wywiadu, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego zastępca działający w ramach udzielonych mu przez Szefa Agencji Wywiadu pełnomocnictw.

Ustawa dopuszcza również czasowe powierzenie obowiązków Szefa Agencji Wywiadu.


Witamy w internetowym serwisie informacyjnym Agencji Wywiadu
Witamy w internetowym serwisie informacyjnym Agencji Wywiadu


Szef Agencji Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu


Status Szefa Agencji Wywiadu
Status Szefa Agencji Wywiadu
 


Webmaster: serwis@aw.gov.pl