Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Przesłanki odwołania Szefa Agencji Wywiadu
z zajmowanego stanowiska

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu


Strona główna

Mapa serwisu

KontaktSzef Agencji Wywiadu - Agencja WywiaduOdwołanie Szefa Agencji Wywiadu z zajmowanego stanowiska może nastąpić w przypadku:
 • rezygnacji z zajmowanego stanowiska;
   
 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa;
   
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
   
 • utraty predyspozycji niezbędnych do zajmowania stanowiska;
   
 • niewykonywania obowiązków z powodu choroby trwającej nieprzerwanie ponad 3 miesiące.

Witamy w internetowym serwisie informacyjnym Agencji Wywiadu
Witamy w internetowym serwisie informacyjnym Agencji Wywiadu


Szef Agencji Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu


Status Szefa Agencji Wywiadu
Status Szefa Agencji Wywiadu


Przesłanki odwołania Szefa Agencji Wywiadu z zajmowanego stanowiska
Przesłanki odwołania Szefa Agencji Wywiadu z zajmowanego stanowiska
 


Webmaster: serwis@aw.gov.pl