Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Kompetencje sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu


Strona główna

Mapa serwisu

KontaktSzef Agencji Wywiadu - Agencja WywiaduW odniesieniu do Agencji Wywiadu i jej Szefa, do zakresu działania sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych należy w szczególności:
 • opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących Agencji Wywiadu;
   
 • ocena aktów normatywnych o charakterze ogólnym w sprawach działalności Agencji Wywiadu;
   
 • opiniowanie kierunków pracy Agencji Wywiadu w oparciu o informacje przedstawiane przez Szefa Agencji Wywiadu;
   
 • rozpatrywanie corocznych sprawozdań z działalności Agencji Wywiadu;
   
 • opiniowanie wniosków w sprawie powołania poszczególnych osób na stanowiska Szefa i Zastępców Szefa Agencji Wywiadu;
   
 • opiniowanie projektu budżetu w zakresie dotyczącym Agencji Wywiadu oraz sprawozdania z jego wykonania;
   
 • ocena współdziałania Agencji Wywiadu z pozostałymi służbami specjalnymi Rzeczypospolitej Polskiej;
   
 • ocena współdziałania Agencji Wywiadu z organami administracji państwowej;
   
 • badanie skarg dotyczących działalności Agencji Wywiadu.

Witamy w internetowym serwisie informacyjnym Agencji Wywiadu
Witamy w internetowym serwisie informacyjnym Agencji Wywiadu


Kontrola i nadzór nad działalnością Agencji Wywiadu
Kontrola i nadzór nad działalnością Agencji Wywiadu


Kompetencje sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych
Kompetencje sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych
 


Webmaster: serwis@aw.gov.pl