Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Kompetencje Kolegium do Spraw Służb Specjalnych

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu


Strona główna

Mapa serwisu

KontaktSzef Agencji Wywiadu - Agencja WywiaduW odniesieniu do Agencji Wywiadu i jej Szefa, do zadań Kolegium należy formułowanie ocen lub wyrażanie opinii w sprawach:
 • powoływania i odwoływania Szefa Agencji Wywiadu;
   
 • kierunków i planów działania Agencji Wywiadu;
   
 • szczegółowych projektów budżetu Agencji Wywiadu, przed rozpatrzeniem ich przez Radę Ministrów;
   
 • wykonywania przez Agencję Wywiadu powierzonych jej zadań zgodnie z kierunkami i planami jej działania;
   
 • rocznych sprawozdań przedstawianych przez Szefa Agencji Wywiadu z działalności podległej mu Agencji;
   
 • koordynowania działalności Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego a także: Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Biura Ochrony Rządu, organów celnych, urzędów skarbowych, izb skarbowych, organów kontroli skarbowej, organów informacji finansowej i służb rozpoznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich współdziałania w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa;
   
 • współdziałania organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, instytucji państwowych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej z Agencją Wywiadu;
   
 • współdziałania Agencji Wywiadu z właściwymi organami i służbami innych państw;
   
 • organizacji wymiany między organami administracji rządowej informacji istotnych dla bezpieczeństwa zewnętrznego i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej.

Witamy w internetowym serwisie informacyjnym Agencji Wywiadu
Witamy w internetowym serwisie informacyjnym Agencji Wywiadu


Kontrola i nadzór nad działalnością Agencji Wywiadu
Kontrola i nadzór nad działalnością Agencji Wywiadu


Kompetencje Kolegium do Spraw Służb Specjalnych
Kompetencje Kolegium do Spraw Służb Specjalnych
 


Webmaster: serwis@aw.gov.pl