Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Z historii instytucji - geneza Agencji Wywiadu

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu


Strona główna

Mapa serwisu

KontaktSzef Agencji Wywiadu - Agencja WywiaduAgencja Wywiadu została utworzona ustawą z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Rozpoczęła swą działalność w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 29 czerwca 2002 r., równocześnie ze zniesieniem Urzędu Ochrony Państwa (UOP) - na bazie Zarządu Wywiadu byłego UOP.

Ustawa uregulowała między innymi warunki przejścia do służby w Agencji Wywiadu funkcjonariuszy Zarządu Wywiadu byłego UOP oraz problem sukcesji prawnej po UOP.

Uprzednio Prezes Rady Ministrów powołał pełnomocników do organizacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz likwidatora UOP, określając ich zadania i uprawnienia zarządzeniem nr 65 z dnia 14 czerwca 2002 r. oraz ustalił - rozporządzeniem z dnia 27 czerwca 2002 r. - zasady i tryb podziału mienia, dokumentów, limitów zatrudnienia oraz środków budżetowych pozostających w posiadaniu ówczesnych jednostek organizacyjnych UOP i Wojskowych Służb Informacyjnych, między obydwie nowo tworzone Agencje.

W dniu 26 czerwca 2002 r. Prezes Rady Ministrów nadał Agencji Wywiadu - zarządzeniem nr 74 - statut.

W dniu 25 sierpnia 2009 r. Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej dokonał uroczystego wręczenia sztandaru Agencji Wywiadu: 

          Zdjęcia sztandaru

3 października 2011 r. w Ośrodku Szkolenia Agencji Wywiadu odbyła się uroczystość nadania ośrodkowi imienia generała brygady Tadeusza Pełczyńskiego. W ceremonii wziął udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

          Biogram gen. bryg. Tadeusza Pełczyńskiego

          Zdjęcie pomnika

          Zdjęcie z uroczystości

3 lipca 2014r. w obiekcie Agencji Wywiadu odbyło się spotkanie przedstawicieli służb wywiadowczych Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i USA pośœwięcone 75 rocznicy przekazania aliantom przez polski wywiad dokumentacji niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. W uroczystośœci wzięli udział także kombatanci ŚŒwiatowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz członkowie rodzin polskich kryptologów.

          Zdjęcia medalu okolicznośœciowego

          Zdjęcia Enigmy

26 kwietnia 2016 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji rocznicy święta Konstytucji 3 Maja miała miejsce doniosła uroczystość z udziałem Prezes Rady Ministrów Pani Beaty Szydło, Ministra Koordynatora do spraw Służb Specjalnych Pana Mariusza Kamińskiego, Szefa Agencji Wywiadu Pana płk Grzegorza Małeckiego oraz zaproszonych Gości. Podczas spotkania awansowano na kolejne stopnie oficerskie oraz wręczono odznaczenia wyróżnionym funkcjonariuszom Agencji Wywiadu.

          Zdjęcia z uroczystości

W dniu 3 marca br. Szef Agencji Wywiadu Pan płk Grzegorz Małecki gościł z wizytą w Krajowej Szkole Administracji Publicznej na zaproszenie Pana Dyrektora Jana Pastwy. Podczas wizyty szef AW wygłosił wykład pt. ,,Rola wywiadu w państwie Demokratycznym”, adresowany do słuchaczy tej prestiżowej Uczelni, kształcącej przyszłe kadry polskiej administracji i dyplomacji. Po zakończeniu spotkania ze studentami odbyła się uroczystość otwarcia wystawy pt. ,,Służby Specjalne II RP 1918-1939. Blaski i Cienie” , która została przyjęta z dużym zainteresowaniem.

          Zdjęcia z uroczystości

          

 


Witamy w internetowym serwisie informacyjnym Agencji Wywiadu
Witamy w internetowym serwisie informacyjnym Agencji Wywiadu


Z historii instytucji - geneza Agencji Wywiadu
Z historii instytucji - geneza Agencji Wywiadu
 


Webmaster: serwis@aw.gov.pl