Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Status Agencji Wywiadu

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu


Strona główna

Mapa serwisu

KontaktSzef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu  • Agencja Wywiadu jest urzędem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i obsługującym Szefa Agencji Wywiadu. Agencja działa zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami, rozkazami, wytycznymi i poleceniami oraz pod jego bezpośrednim kierownictwem.
     
  • Działalność wykonywana przez Agencję Wywiadu nie jest objęta zakresem działów administracji rządowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, toteż bezpośredni nadzór nad nią - bez uszczerbku dla ustawowych uprawnień Szefa Agencji Wywiadu w stosunku do kierowanej przez niego Agencji - sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Witamy w internetowym serwisie informacyjnym Agencji Wywiadu
Witamy w internetowym serwisie informacyjnym Agencji Wywiadu


Agencja Wywiadu: status - organizacja - zadania
Agencja Wywiadu: status - organizacja - zadania


Status Agencji Wywiadu
Status Agencji Wywiadu
 


Webmaster: serwis@aw.gov.pl