Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Struktura organizacyjna Agencji Wywiadu

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu


Strona główna

Mapa serwisu

KontaktSzef Agencji Wywiadu - Agencja WywiaduOgólną organizację wewnętrzną Agencji Wywiadu określa STATUT, nadawany jej - w drodze zarządzenia - przez Prezesa Rady Ministrów. Aktualna struktura organizacyjna została ustalona zarządzeniem nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami. Z kolei wewnętrzną strukturę jednostek organizacyjnych Agencji Wywiadu określają ich regulaminy organizacyjne, nadawane - w drodze zarządzenia - przez Szefa Agencji Wywiadu.

W skład Agencji Wywiadu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 1. Biuro I
 2. Biuro II
 3. Biuro III
 4. Biuro IV
 5. Biuro V
 6. Biuro VI 
 7. Biuro VII
 8. Biuro VIII 
 9. Ośrodek Szkolenia
 10. Samodzielny Wydział Prawny
W strukturze organizacyjnej AW funkcjonuje grupa stanowisk samodzielnych.

Szef Agencji Wywiadu jest uprawniony do tworzenia lub powoływania - w zakresie swojej właściwości i stosownie do potrzeb:
 1. zespołów - o charakterze stałym lub doraźnym (np. typu zespołów zadaniowych),
 2. kolegialnych organów doradczych i opiniodawczych.
 3. Szef Agencji Wywiadu może również - w drodze zarządzenia - tworzyć, przekształcać i likwidować ośrodki szkolenia Agencji Wywiadu (w zakresie nieobjętym innymi przepisami).

Witamy w internetowym serwisie informacyjnym Agencji Wywiadu
Witamy w internetowym serwisie informacyjnym Agencji Wywiadu


Agencja Wywiadu: status - organizacja - zadania
Agencja Wywiadu: status - organizacja - zadania


Struktura organizacyjna Agencji Wywiadu
Struktura organizacyjna Agencji Wywiadu
 


Webmaster: serwis@aw.gov.pl